Strona główna

"Pozytywna Dyscyplina kładzie nacisk na równowagę pomiędzy stanowczością i życzliwością oraz okazywaniem szacunku zarówno dzieciom, jak i dorosłym"

Jane Nelsen Pozytywna Dyscyplina od A do Z

"Masz pozytywny wpływ na dziecko tylko wtedy gdy dociera do niego przekaz miłości."

Jane Nelsen Pozytywna Dyscyplina od A do Z

"Masz pozytywny wpływ na dziecko tylko wtedy gdy dociera do niego przekaz miłości."

Jane Nelsen Pozytywna Dyscyplina od A do Z